Dental Education

Med vår bakgrund som pedagoger och utbildare av vuxna och från ledande funktioner inom företagsvärlden kombinerat med 25 års erfarenhet från dentalbranschen har vi unik kompetens i uppbyggnad och genomförande av kurser. Kvalité i hela kedjan från val av kursgivare, ort och hotell till uppföljning av genomförda kurser kännetecknar vår verksamhet.